Motyw pracy

W epoce pozytywizmu pojawiły się hasła pracy organicznej i pracy u podstaw. Były to idee postępowe mające naprawić organizm społeczny i wyedukować lud.

Na tym tle nowela Konopnickiej wydaje się ukazywać sprawy, o których wtedy nie chciało się pamiętać. Rzecz dzieje się w Szwajcarii, ale jeśli władza nie zechce naprawdę zrozumieć zwykłego człowieka, to praca ponad siły wszędzie może stać się realnym problemem, zdaje się mówić autorka.


Źródło: streszczenia.pl